Menu

OBS De Petteflet Kostverloren

 We willen de kinderen stimuleren tot kwalitatieve prestaties. En we willen de kwaliteit van ons onderwijs op peil houden. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school, en dat er gewerkt wordt in een prettige sfeer. We willen graag dat ouders zich welkom voelen.

Onze school maakt deel uit van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). O2G2 heeft een visie. Deze visie wordt verwoord in het Strategisch Beleidsplan "Samen op weg naar beter en betaalbaar openbaar onderwijs".

De mensen van De Petteflet
Ons managementteam is verantwoordelijk voor de interne organisatie en de onderlinge afstemming. In het managementteam hebben de directeur en de bouwcoördinatoren zitting. Wie geven les op OJS De Petteflet? Ons onderwijzend personeel bestaat uit een twintigtal meesters en juffen. Zij leiden de stamgroepen.

Een Jenaplanschool kent geen klassen maar stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.  Leer anderen wat jij al weet dan begrijpt je het zelf ook beter. Leer weten wat een ouder kind al weet. Je hoeft niet de beste te zijn en dat anderen anders zijn is helemaal niet erg. In de groep leer je dat iedereen iets waard is. Je leert leiding te geven en leiding te accepteren.

Ouders in de school zijn van groot belang
Per stamgroep worden één of twee ouders uitgenodigd om stamgroepouder te worden. De stamgroepouder is aanspreekpunt voor ouders van de stamgroep. Voor vragen, opmerkingen en klachten kunnen jullie ook bij hen terecht. Daarnaast coördineert de stamgroepouder de klussen en de hulp in de stamgroep en verleent allerlei hand- en spandiensten. De stamgroepouders worden gekozen op de stamgroepavonden. De namen worden bekend gemaakt in De Letterflet

Jenaplanschool De Petteflet heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouder-commissie (OC).

Contactgegevens

De Petteflet is gevestigd in de wijk  Kostverloren

Jacob van Ruysdaelstraat 73
9718 SC Groningen
Telefoon: 050-312 17 18

info@petteflet-groningen.nl
www.petteflet-groningen.nl