Menu

Nijestee

Nijestee biedt ruimte. We zijn met circa 13.500 huurwoningen de grootste corporatie in de stad Groningen. Ongeveer 30.000 mensen huren een woning van Nijestee. In vrijwel alle wijken, waaronder Kostverloren biedt Nijestee woningen aan. Op die manier valt er wat
te kiezen.

Prettig wonen begint met een goede woning, een plek waar je je thuis voelt. Maar ook de straat en de buurt zijn belangrijk. Daarom werken we aan wonen in de stad Groningen. Dat doen we samen met bewoners, gemeente, andere corporaties en hulpverlenings-instellingen.

Ik ben Marieke Zomer en ik werk voor Nijestee als wijkcoördinator in onder andere Kostverloren. Vanuit Nijestee ben ik het eerste aan-spreekpunt voor bewoners en de Huurdersvereniging Kostverloren. Bewoners met goede ideeën of wensen om het wonen in Kostverloren aangenamer te maken, kunnen contact met mij opnemen.

Op de website van Nijestee vind je wat voorbeelden van projecten die uitgevoerd zijn http://www.nijestee.nl/ik-huur/meedoen/

Een goed idee? Of vragen? Neem gerust contact met mij op via (050) 853 35 33 of per e-mail via woonzaken@nijestee.nl. Zit je op Twitter? Dan kun je mij ook volgen via @Kostverloren.