Menu

Iedereen die in Kostverloren woont, kan lid worden van de huurdersvereniging (HVK). Dat geldt voor huurders, maar ook als u een eigen huis heeft.

Waarom zou u lid worden?
De HVK komt op voor de belangen van haar leden en de wijk en geeft informatie over praktische zaken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over allerlei bewonerszaken, zoals onderhoud aan woningen en de inrichting van de woonomgeving en wijk. De leefbaarheid van Kostverloren is een belangrijk item voor de HVK. Zo blijven we steeds op de hoogte van de ontwikkelingen in de wijk. Wat wordt er nieuw gebouwd? Waar is er nog behoefte aan in onze wijk? Wat wordt er gedaan aan het groen en grijs? Dat doen we onder ander in overleg met alle Wijkorganisaties, de Woningcorporatie Nijestee, de VVE’s in de wijk en de Gemeente Groningen. 

Wat doet de HVK nog meer?
Naast de specifieke bewonerszaken, organiseert de HVK samen met andere wijkorganisaties allerlei diverse culturele en sociale activiteiten. We hebben hiervoor de beschikking over het buurtcentrum het KOSTVERLOREN KWARTIER  en een kleiner accomodatie de “REMBRANDT CAEMER”. Overigens zijn deze ruimtes beschikbaar voor lezingen, cursussen, feestjes, bijeenkomsten, etc.

Lidmaatschap
Een sterke vereniging is in het belang van HEEL Kostverloren. Nogmaals, dat geldt voor de huurders, maar ook als u een eigen huis heeft. Dan wordt u bijzonder lid of donateur. Het lidmaatschap kost slechts € 9,00 per jaar,(€ 0,75 p/m). Sluit u aan en steun ons, maar ook uzelf!  Als lid/donateur krijgt u altijd korting op de activiteiten die de HVK (mede) organiseert. De HVK informeert u op verschillende manieren. Zo leest u regelmatig in de wijkkrant over onze activiteiten of houden we u op de hoogte via een flyer en het Wijk informatie scherm.
 

Postadres

Postadres & spreekuur:
HvK Kostverloren
R. van Rijnstraat 160a
9718 PS Groningen

Contact/aanmeldingsformulier

Ik wil graag:
Ik wil eventueel actief lid worden van het bestuur
Ik machtig Nijestee, om € 0,75 bij mijn huur te innen, t.b.v. HvK Kostverloren